Biểu mẫu lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ

Lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ là mẫu giấy tờ cần thiết. Dù bạn đã có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cũng nên có thêm loại giấy tờ này. Việc này sẽ giúp bạn không bị Quản lý thị trường “bắt bẻ”.

Mục lục

Lệnh điều động nội bộ là gì?

Lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ là một loại giấy tờ cần thiết khi di chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác. Có nghĩa là di chuyển hàng hóa giữa các kho ở vị trí địa lý khác nhau bằng phương tiện vận chuyển nào đó.

Mẫu lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ

Nếu không có loại giấy tờ này hàng hóa trên đường vận chuyển bị kiểm tra có thể bị tịch thu vì không đủ điều kiện bán ra thị trường.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được in và phát hành giống hóa đơn. Còn lệnh điều động nội bộ được soạn bởi doanh nghiệp.

Như vậy khi có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ bạn cần kèm lệnh điều động nội bộ.

Tải mẫu lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ

Hiện nay, một số trang web cung cấp bản lỗi font, gây khó khăn khi chỉnh sửa.

Bạn có thể tải mẫu mới từ Hoàng Phát cung cấp. Tải ở đây